• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izložbe

Udruženje organizira velike međunarodne izložbe kojima je svrha okupiti vrsne umjetnike iz cijelog svijeta, predstaviti ih hrvatskoj kulturnoj javnosti kao i hrvatskim keramičarima. Hrvatski umjetnici pak, na taj način dobivaju mogućnost neposrednog povezivanja i suradnje sa kolegama iz svijeta, kao i priliku za vlastito predstavljanje svjetskoj umjetničkoj publici. Kroz ovakve izložbe  Udruženje posredno dograđuje i dobar ugled Hrvatske u svijetu. 

   
keine photo
V. Međunarodni festival postmoderne keramike 2015/2016.
V. Međunarodni festival postmoderne keramike 2015/2016.
 
Međunarodni festival postmoderne keramike tradicionalna je međunarodna izložba keramike koja se  pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Poglavarstva Grada Varaždina održava u Varaždinu od 2002. godine.
Glavna izložba manifestacije od 2005. godine je izložba CERAMICA MULTIPLEX.

 

keine photo
KERAMEIKONOVA ZBIRKA SUVREMENE SVJETSKE KERAMIKE

Prvi dio KERAMEIKONOVE ZBIRKE SUVREMENE SVJETSKE KERAMIKE izložen je 8.prosinca 2013. u KERAMEIKONOVOJ galeriji na br.10 u Kukuljevićevoj 10 u Varaždinu.

Izložba će se moći razgledati do kolovoza 2014.

keine photo
IV. Međunarodni festival posmoderne keramike 2012.

tradicionalna je međunarodna izložba keramike koja se  pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Poglavarstva grada Varaždina održava u Varaždinu i drugim gradovina u Hrvatskoj i inozemstvu.
Organizator izložbe je  KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje u suradnji s Gradskim muzejom Varaždin.

Photo
Stručno putovanje u Mađarsku
Gotovo svake godine članovi KERAMEIKONA i njihovi kolege i prijatelji upute se na neko od stručnih putovanja kako bi što više naučili o stvaranju drugih umjetnika, upoznali ih i družili se s njima. Tako smo se u studenom 2010. uputili na dvodnevno putovanje u Mađarsku.
Photo
Suzana Baljak izlaže u Dominikanskoj republici
Na međunarodnoj izložbi keramičkih pločica 2010. u Dominikanskoj republici sudjeluje kao jedina predstavnica iz Hrvatske i članica KERAMEIKONA,  Suzana Baljak iz Rijeke
keine photo
Izložbe izvan KERAMEIKONA

U četvrtak, 11. veljače 2010. u prostoru Županijske palače u Varaždinu, Franjevački trg 7/I, svečano otvorena izložba keramičkih skulptura likovne umjetnice iz Varaždina, Klaudije Vukman. Izložba je ostvarena u sklopu suradnje Hrvatske i Slovenije, u organizaciji Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva, a povodom „Prešernovog dana“,
uz bogat popratni program hrvatskih i slovenskih umjetnika. Autorica postava izložbe i teksta u katalogu je povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka iz Zagreba, Višnja Slavica Gabout.

keine photo
Izložba u Kini
keine photo
Natječaj za prijem novih članova u KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje

Svake godine KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje raspisuje natječaj za prijem novih članova.

Prijave se primaju do 7. listopada 2016.

Photo
Suvremena japanska keramika u Varaždinu

Putujuća izložba Japanske fondacije

Japanska fondacija, koja je osnovana 1972. godine,  posebno je tijelo u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova Japana. Njen je cilj promicanje međunarodne kulturne razmjene i suradnje na tri globna područja: umjetnost i kulturna razmjena, učenje japanskog jezika u stranim zemljama i podrška japanskim studijima i intelektualnoj suradnji. Fondacija predstavlja japansku kulturu širom svijeta.
U sklopu aktivnosti Fondacije organizirana je i putujuća izložba japanske suvremene keramike. Nastala 1988. godine i obnovljena novim radovima 2003. godine predstavlja 44 trodimenzionalne keramičke kompozicije 29 autora koji su bili aktivni u periodu od 1950. do 1990. godine.
Nakon Rige izložba se organizira u Zagrebu i Varaždinu a nakon toga putuje u Marseille.
U Zagrebu se održava od 9. do 26. siječnja u Gliptoteci HAZU a od 6. do 24. veljače 2008.godine, KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje organizira je u Varaždinu, u Galeriji starih i novih majstora Gradskog muzeja Varaždin.

Photo
III Međunarodni festival postmoderne keramike 2009. - Izložba CERAMICA MULTIPLEX


Velika i značajna keramičarska manifestacija u Hrvatskoj, koja će se od 18.travnja do 17. svibnja 2009. godine održati u Gradskom muzeju Varaždin i drugim izložbenim prostorima u gradu.
Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Varaždina.

Photo
KERAMEIKON & prijatelji

KERAMEIKON & prijatelji  je serija izložbi koja svake godine u prosincu okuplja izabrane umjetnike, najavljujući tako kuturnoj publici i umjetnicima veliku manifestaciju Međunarodni festival postmoderne keramike i njegovu izložbu CERAMICA MULTIPLEX

Photo
Međunarodni festival postmoderne keramike 2005. - Izložba CERAMICA MULTIPLEX

Velika i najznačajnija keramičarska manifestacija u Hrvatskoj, koja se od 27. kolovoza do 30. listopada 2005. godine održava u Galeriji starih i novih majstora Gradskog muzeja Varaždin i drugim mjestima. Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Grada Varaždina.

Photo
Međunarodni festival postmoderne keramike 2002.

Međunarodni festival postmoderne keramike je međunarodna keramičarska izložba koja se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Varaždina  od 13. listopada do 3. studenoga 2002. održava u Gradskom muzeju u Varaždinu.

19.07.2024 - 05:31