• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
O nama

 

 

KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje  neprofitna je umjetnička organizacija keramičara, lončara, likovnih stručnjaka, galerista, ljubitelja keramike, institucija, asocijacija i svih drugih zainteresiranih za promociju i unapređenje keramike kao specifične vrste umjetnosti.

Ciljevi Udruženja su razvijanje i unapređenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz keramiku, poticanje suradnje umjetnika, unutar Hrvatske i na međunarodnom planu, poticanja suradnje umjetnika i galerista, likovnih stručnjaka, ljubitelja i sakupljača keramike, podizanje nivoa komunikacije među svim subjektima zainteresiranim za keramiku, kao i njegovanje iskustava i unapređenje hrvatske lončarske tradicije.

Udruženje svoje ciljeve uspješno ostvaruje organiziranjem tečajeva, seminara, škola, kolonija, radionica i drugih oblika edukacije, s posebnim naglaskom na mlade, organiziranjem domaćih i međunarodnih izložbi, te cijelim nizom drugih aktivnosti.

   
keine photo
Prostor
Prostorije KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja nalaze se u Križanićevoj ulici 11-13 u Varaždinu. Pogledajte....
keine photo
Tko je tko u KERAMEIKONU, Hrvatskom keramičarskom udruženju

Pogledajte tko što radi u KERAMEIKONU

22.07.2024 - 15:14