• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Poziv iz ULUPUH-a na sudjelovanje na izložbi

Koncepcija izložbe:
Izložba je osmišljena prema temi Vatra-Zemlja-Voda-Zrak. Autori se pozivaju da za selekciju prirede 4 djela
koja prezentiraju jedan od elementa ili bi kroz svako djelo bio prikazan cijeli tetramorf. Selektor izložbe od svakog
autora izabire samo jedno djelo koje će biti uvršteno u postav izložbe. Postav izložbe će se konačno definirati
nakon selekcije no u okviru postava nužno je naglasiti idejno rješenje koje će biti temeljeno na vizualnim, taktilnim
i auditivnim elementima vatre, zemlje, vode i zraka, što nikako ne uvjetuje autorsku koncepciju samog djela, a pruža mogućnost doživljajne percepcije postava.
Što znači da bi se autori trebali držati osnovnih kompozicijskih načela u izradi djela gdje mogu suprotstaviti statično (masa, volumen) dinamičnom (mobilnost, prostornost, zračnost), definirati ritam i ravnotežu, alternaciju elemenata ili se mogu izraziti ritmičko-harmonijskim kompozicijama odnosa boje i forme, odnosno
ekspresivno-apstraktnim doživljajem elemenata. Nadalje, radi jedinstvenog djelovanja elemenata moguć smjer u izradi djela je i figuracija kroz jedinstvo i ravnotežu, kao i suprotstavljanje statičnog i dinamičnog jedinstva kroz pozitivna i negativna svojstva elemenata (u prilogu). Likovni elementi koji moraju biti zadovoljeni su: forma,
kompozicija, prostor, ploha, reljef.
Bitno je naglasiti da su u idejnom projektu dani temeljni aspekti promišljanja i likovno-ikonološkog prikazivanja vatre, zemlje, vode i zraka, kao i osnovne smjernice autorima za izradu djela:
-  ideja izložbe je konceptualizacija, spajanje ili hotimično ispreplitanje objekata, formi i sadržaja unaprijed definiranom temom i smjerom, ali interpretirana kroz jednostavno uranjanje u individualni svijet vlastitih iskustava, predodžbi, doživljaja i tumačenja teme i medija kojom se umjetnik izražava,
-  stilsko-motivski individualizam,
-  djela mogu biti figurativne skulpture, instalacije, asocijativne apstrakcije, ready-made, potpune apstrakcije otvorene slobodnoj interpretaciji,
-  kompozicijski sklad,
-  promišljanje odnosa 4 elementa u prirodi (da li jesu vječni kao takvi ili ih suvremenost rastvara?),
-  promišljanje odnosa 4 elementa u religiji (poveznice s biblijskim pričama),
-  promišljanje odnosa 4 elementa kroz filozofsko poimanje pojma bitka i broja četiri često tumačenog kao savršenog broja.

Uvjeti prijavljivanja
- godina nastanka djela: recentni radovi
- mogu se prijaviti umjetnički uporabni predmeti, kao i skulpture, objekti i instalacije
- tema je određena, a smjernice su navedene u tekstu gore

Na žiriranje se mogu prijaviti:
a) 4 djela koja bi ili prezentirala 1 od elementa zadane teme
ili
b) 1 djelo kroz koje bi bio prikazan cijeli tetramorf
Dimenzije nisu ograničene.

Prijava za izložbu
Radovi se prijavljuju na Prijavnici za izložbu (u prilogu). Molimo da podatke na prijavnici pažljivo ispunite, jer će se ti podatci koristiti za katalog (biografija neka ne prelazi 5 rečenica i sadrži samo osnovne podatke: godinu i mjesto rođenja, stručno obrazovanje, broj samostalnih i skupnih izložbi, najvažnija nagrada, kontakti. Obavezno
zaokružite one svoje kontakte koje želite da se objave u katalogu.
Uz ispunjenu prijavnicu potrebno je priložiti fotografije rada/radova snimljenih na CD ROM-u, u jpg ili tif formatu i u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpi, ili oko 1200 pixela. Fotografije na CD-u moraju biti naslovljene kao i rad u prijavnici (da se mogu povezati). Poželjno je da svaki rad bude snimljen profesionalno jer će se iste fotografije koristiti za katalog, te iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. U slučaju potrebe, uz rad priložite skice, opis, ili dodatne informacije.
ORIGINALI RADOVA SE NE PRIJAVLJUJU!
Uz fotografije i prijavnicu, članovi ULUPUHa moraju prilikom prijave obavezno priložiti i potvrdu o uredno podmirenim članarinama ULUPUH-u, bez čega ne mogu pristupiti žiriranju.
Svi autori uz prijavu plaćaju kotizaciju u iznosu od 200,00 kn (umirovljenici 100,00 kn). Kotizacija se ne vraća.

Rok predaje materijala za žiriranje:
• od 30. ožujka do 7. travnja 2011.
• Prijavnice sa CD-om šalju se na adresu: ULUPUH, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb ili osobno dostavljaju na istu adresu radnim danom od 10 do 13 sati. Kotizaciju možete uplatiti na žiro račun       
ULUPUH-a: ZABA: 2360000-1101552195 ili PBZ: 2340009-1100165353 ili osobno u tajništvu ULUPUH-a,  Preradovićeva 44 u Zagrebu, radnim danom od 10 do 13 sati.
Prijave bez kotizacije neće se razmatrati.

Žiriranje:

Žiriranje će biti od 8. travnja do 15. travnja 2011.
Autori će o rezultatima biti obaviješteni do 22. travnja 2011.

Kontakt :

Sve dodatne informacije na:

Mihaela Kulej
mihaela.kulej@muzejvirovitica.hr

Đurđica Horvat
durica61@yahoo.com


Info:
Prijavnica za izložbu VATRA ZEMLJA VODA ZRAK
 
25.05.2022 - 11:29