• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
V. Međunarodni festival postmoderne keramike 2015/2016.
V. Međunarodni festival postmoderne keramike 2015/2016.
 
Međunarodni festival postmoderne keramike tradicionalna je međunarodna izložba keramike koja se  pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Poglavarstva Grada Varaždina održava u Varaždinu od 2002. godine.
Glavna izložba manifestacije od 2005. godine je izložba CERAMICA MULTIPLEX. 
Organizator manifestacije je  KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje, grupni član IAC-a Međunarodne akademije za keramiku sa sjedištem u Ženevi.
Voditeljica i koordinatorica projekta je Blaženka Šoić Štebih, 
predsjednica KERAMEIKON-a, članica ULUPUHA i IAC-a, Međunarodne akademije za keramiku sa sjedištem u Ženevi.
 
Program projekta odvija se kroz dvije godine: 2015. i 2016.
 
Glavna manifestacija
 
CERAMICA MULTIPLEX 2016.  
 
održat će se 
 
od 20.8. do 15.10. 2016. godine u Varaždinu. 
a sastoji se od

Izložbe suvremene njemačke keramike - Gost Keramikmuseum Westerwald i Keramikverband Baden - Württenberg i izložbe

CERAMICA MULTIPLEX HRVATSKA I SVIJET
 
Tema ove  izložbe jest: ISPOD POVRŠINE
 
Od svakog se umjetnika/ce očekuje da svojim radom predstavi sebe kao jedinstvenu umjetničku osobnost u keramici i izradi originalan rad u skladu sa zadanom temom.
Prihvatit će se djela koja predstavljaju keramiku kao slobodni umjetnički izraz: skulptura, instalacija, nefunkcionalna ali i funkcionalna djela. Od umjetnika se očekuje osobni, originalni i novi doprinos keramičkoj umjetnosti. Dozvoljavaju se kombinacije raznih materijala ali većinu djela mora predstavljati keramika. 
 
Neće se prihvatiti djela koja su već izlagana ili nagrađivana na drugim međunarodnim izložbama.
 
Dodijelit će se NAGRADA GRADA VARAŽDINA za najbolji rad
 
KERAMEIKON-ova ZLATNA MEDALJA
KERAMEIKON-ova SREBRNA MEDALJA
KERAMEIKON-ova BRONČANA MEDALJA

Nagrada «Oni koji dolaze» za umjetnike do 30 godina  starosti.

Dodijelit će se i druge nagrade  i počasna priznanja.
 
Na izložbi mogu sudjelovati pojedinci i grupe umjetnika iz cijelog svijeta ako zadovolje kriterije koje postavlja organizator. 
Kod prijave obvezna je kotizacija u iznosu od 250 kn (35 EURA), za članove KERAMEIKON-a, kotizacija iznosi 200 kn. Kotizacija se uplaćuje na bankovni račun:
KERAMEIKON
Križanićeva
13
42000 Varaždin,
br. HR8524840081102552617
kod Reiffeisenbank d.d. Petrinjska 59, Zagreb

Kotizacije su oslobođeni dosadašnji registrirani donatori KERAMEIKON -ovoj ZBIRCI SUVREMENE 
SVJETSKE KERAMIKE. 

Organizator pridržava pravo da pozove neke od istaknutih umjetnika kao goste i da ih 
oslobodi plaćanja kotizacije. 
Ostale obaveze (dostava i povrat radova) ostaju jednake za sve sudionike natječaja.
Svaki kandidat ima pravo sudjelovati sa do dva rada. 
 
Prijava za natječaj: 
 
Svaki kandidat obavezno podnosi:
 
1. Popunjenu prijavnicu 
2. CD ROM ili USB flash drive-a  s fotografijama radova kvalitete koja            omogućava  publiciranje u JPG ili TIF formatu ( min. 300 dpi i 3000  
    -4000 pixela. Svaki rad mora biti fotografiran pod različitim kutovima     - u dvije pozicije 
3. Malu fotografiju (portret) umjetnika
4. Kratku biografiju umjetnika
5. Kratak iskaz umjetnika o ideji koja ga je vodila u izradi rada
6. Dokaz o uplaćenoj kotizaciji u iznosu 250 odnosno 200  kuna netto.
 
 
Period za podnošenje prijave : 
 
od 30.3. do  15. 4. 2016. 
 
VAŽNO: rok je produžen do utorka, 10. svibnja 2016.
 
 
Prijave sa svim traženim materijalom i dokazom o plaćenoj kotizaciji šalju se poštom na adresu KERAMEIKON-a ili na e-mail: kerameikonexhibition@gmail.com

Prijave koje ne sadrže sve obavezne priloge neće se uzeti u obzir. 
 
Odabir radova 
 
Odabir radova na temelju CD-a ili USB flash drive- a  obavit će stručna izborna komisija sastavljena od poznatih stručnjaka za keramiku  iz Hrvatske i inozemstva.
Izborna komisija odlučuje i  o dodjeli nagrada i počasnih diploma. Odluka komisije je konačna. Kandidati koji nisu ušli u izbor dobit će o tome obavijest a njihovi CD ili USB flash drive  ostaju u arhivi izložbe; kotizacija se ne vraća. 
 
Dostava radova
 
Odabrani umjetnici svoje će radove dostaviti prema instrukcijama organizatora i u vrijeme koje odredi organizator.
 
Troškove dostave i povrata, te osiguranja radova za cijelo vrijeme, u potpunosti snosi sam odabrani umjetnik.
Ukoliko pri prijemu nastanu bilo kakvi troškovi za organizatora, pošiljka se neće prihvatiti i bit će odmah vraćena na trošak umjetnika. 
 
Organizator izložbe preuzima odgovornost za postupanje s radovima trenutka prijema radova, za vrijeme trajanja izložbe i do trenutka povratka. U slučaju «više sile» organizator ne može preuzeti nikakvu odgovornost.
 
Organizator će sa zahvalnošću prihvatiti ako umjetnik svoj rad pokloni KERAMEIKONOVOJ ZBIRCI SUVREMENE SVJETSKE KERAMIKE. 
I u tom slučaju troškove dostave rada snosi sam umjetnik, bez ikakvog troška za organizatora. Poklonjeni rad pridružit će se nakon izložbe Zbirci i u sklopu nje povremeno izlagati u Varaždinu, Hrvatskoj i inozemstvu.
 
Umjetnik koji poklanja svoj rad potpisuje izjavu o darovanju koja se može dobiti na zahtjev. 
 
Katalog Zbirke može se razgledati na:
 
 
Dodjela nagrada i otvorenje izložbe:
 
20.8. 2016. godine u 12 sati 
 
Popratne manifestacije 
 
Izložbu će pratiti zanimljive aktivnosti i susreti s umjetnicima iz svijeta keramike,  radionice za  djecu i odrasle posjetioce izložbe CERAMICA MULTIPLEX 2012.
Nakon otvorenja izložbe 20.8.2016. organizirat će se «Artist Day», susret umjetnika na kojem će svi sudionici imati priliku da se predstave uz pomoć audiovizualnog materijala.
O svim ostalim programima bit će više informacija na www.kerameikon.com

 
Publikacije i informiranje
 
Organizator će osigurati pravodobno obavještavanje javnosti o svim važnim aktivnostima vezanim uz izložbu. Organizator zadržava pravo na publiciranje i drugo korištenje slikovnogi svakog drugog materijala koji se odnosi na izložbu i izložene radove. Izložbu će pratiti odgovarajući tiskani  i ostali popratni materijal.
 
Povrat radova
 
Troškove povrata radova nakon izložbe snosi sam umjetnik. 
Organizator će postupak povrata radova organizirati po završetku izložbe.
Ukoliko umjetnik u određenom roku ne preuzme svoj rad organizator ne može preuzeti nikakvu odgovornost za postupanje s njim.
Potpisujući prijavu za natječaj, umjetnik potvrđuje prihvaćanje propozicija organizatora. 
 
Kontakt adresa i informacije:
 
Za slanje prijava s popratnom dokumentacijom  raspolaganju  je slijedeća adresa: 
 
KERAMEIKON
Hrvatsko keramičarsko udruženje
Križanićeva 13 
42000 Varaždin
 
Za sve dodatne informacije: 
 
Tel: **385 91 1 744 000
e-mail: 
kerameikonexhibition@gmail.com
 
 
O manifestaciji i Udruženju:
 
Dosadašnji katalozi dostupni su na slijedećim linkovima
 
 
 
   
keine photo  
Donacija Višnje Jelačić
keine photo  
KERAMEIKONOVA ZBIRKA SUVREMENE SVJETSKE KERAMIKE
keine photo  
CERAMICA MULTIPLEX 2016. Prijavnica - Entry Form
13.07.2024 - 09:02