• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izložba u Kini

Kustos izložbe "2008 International First Emerging Ceramists The Biennial Exhibition (international unit)",  Yang Zhi,  pozvao je  odabrane umjetnike iz četrdesetak zemalja svijeta i među njima  Blaženku Šoić Štebih iz Hrvatske,  na sudjelovanje na izložbi keramike koja će se  održati u kineskom gradu Xi’anu  od 10. do 17. rujna 2008. godine  u povodu 43. konferencije Generalne skupštine Međunarodne akademije za keramike iz Ženeve,  koje će se ove godine održati u Kini.

Kustos Yang Zhi također je ovlastio Blaženku Šoić Štebih da odabere umjetnike koji će predstavljati hrvatsku keramiku na toj izložbi. To moraju biti umjetnici koji su rođeni u vremenskom razdoblju od 1970. i 1980. godine.
Pozivaju se stoga keramičari rođeni u tom razdoblju a koji žele sudjelovati, da najkasnije do 30. svibnja 2008. godine  pošalju svoje prijave na adresu izbornice: Križanićeva 13, 42000 Varaždin.
Odabrat će se najviše 3 umjetnika.
Prijavi treba priložiti slijedeće:
- popunjenu prijavnicu ( nalazi se ispod ovog teksta )
- 10  fotografija  5 radova na CD-u, snimljenih na profesionalni način ( svaki rad treba snimiti pod dva različita kuta  i rezoluciji od najmanje 300 dpi ili više) . Izabrat će se jedan rad. Fotografije radova moraju biti popraćene podacima koji se odnose na rad: naslov,  dimenzije, tehnika, temperatura paljenja, vrijeme nastanka itd.
- iscrpnu biografiju
- najnoviju osobnu fotografiju (u rezoluciji od najmanje 300 dpi )
- kritičarske tekstove i kataloge kojima su popraćene  umjetničke aktivnosti kandidata.

Odabrani umjetnici sami snose troškove slanja odabranog rada u Kinu. Rad mora biti u Kini najkasnije do 15. srpnja 2008. godine.
Izložba će se održati u veoma reprezentativnom prostoru a pratit će je i odgovarajući katalog.

   
keine photo  
Prijavnica
13.07.2024 - 10:04