• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
KUGLA - Izložba u izlozima KERAMEIKONA
 

 
U izlozima KERAMEIKONOVE GALERIJE K 10, u Kukuljevićevoj ulici 10, u Varaždinu, održava se od 10.prosinca do 2.veljače 2017. izložba pod nazivom KUGLA. 
Izložba je poklon gradu Varaždinu uz Advent.
Sudjeluju:
Slavenka Baković, Štefanija Baranašić, Željka Bračko, Sanja Brezovec, 
Helena Čutura, Ana Ereš, Sapana Gandharb, Narcisa Glažar,Ljubica Lovrenčić, Marta Milunić, Karmen Šarman i Blaženka Šoić Štebih.

Otvorenje izložbe je u subotu, 10. prosinca u 18 sati.

Na fotografiji je rad Marte Milunić
13.07.2024 - 07:44