• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Poziv na Godišnju skupštinu KERAMEIKONA
 
Predlaže se slijedeći dnevni red:
 
1. Izvještaj o radu Udruženja u razdoblju proteklom od prošlogodišnje
     Skupštine
2. Financijski izvještaj
3. Izvještaj Nadzornog odbora
4. Prijedlog programa i Financijskog plana za naredno vremensko  
     razdoblje
5. Izbor i potvrda novih članova Udruženja
6. Razno
 
19.07.2024 - 05:43