• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Pjesničko grafičke mape i bibliofilska izdanja Zdenke Pozaić
 

Slikarica i grafičarka Zdenka Pozaić ne posustaje u radu i prezentaciji svojih likovnih tvorevina umreženih u kontekst poetskih pobuda i ukoričenih u publikacijama zajedno s poticajnim stihovima. Njezine pjesničko-grafičke mape tvore već čitavu i obilnu seriju,
nazvanu primjereno Riječ i slika, a u kojoj  je načinila svojevrstan lirski izbor po srodnosti, posvećujući gotovo podjednaku pažnju domaćim i inozemnim autorima, klasicima i
suvremenicima. Stanovita posebnost njezina pristupa sastoji se i u tome što naročitu čast daje i prijevodnoj ili prepjevnoj dimenziji, nastojeći oko vrijednih, primjerenih i nadahnutih transpozicija – kako sa stranih na naš jezik, tako i s hrvatskog na razne svjetske jezike.
U petom kolu njezine birane kolekcije nalazi se pet novih sveščica, a u svakom od njih po jedan drvorez i/ili linorez spo jednom pjesmom i odgovarajućom joj verzijom na nekom drugom idiomu. Ovaj se put orijentirala isključivo na žive i djelatne hrvatske pjesnike, bliske naraštajno i po senzibilitetu, a s mnogima od njih se također već družila ili kreativno surađivala. To se naročito odnosi na Luka Paljetka, s kojim je izvela čitav niz mapa, i na Dušana Karpatskog, koji je preveo s češkog i na češki veći broj likovno obrađivanih tekstova.
Suradnja s Karpatskym bila je Zdenki posebno značajna jer je češki njezin materinski jezik, a izlaganjima u Pragu doživjela je međunarodni odjek i afirmaciju. (Tonko Maroević, 2010.)

Na slici crtež Marije Jurić Zagorke Kleme Požgaj

19.07.2024 - 03:44