• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
U KERAMEIKONU tečaj keramike za početnike
 

 

Tečaj će se odvijati u ožujku, travnju i svibnju a obuhvatit će sva osnovna znanja potrebna  svakom onom tko se želi baviti keramikom u slobodno vrijeme ili kasnije, uz dodatnu edukaciju, keramikom kao umjetničkom djelatnošću.

Nakon završenog tečaja, u lipnju je predviđena dodatna radionica
koja će
polaznicima dati nove impulse u bavljenju ovom čudesnom aktivnošću.

19.07.2024 - 03:50