• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Sanja Benčić

Rođena 1980. u Umagu.
Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala 2004. godine na Odjelu za likovnu kulturu, smjer grafike u klasi prof.Maje S. Franković.                          
Sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi a od rujna 2006.na Graditeljskoj školi u Čakovcu predaje nekoliko nastavnih predmeta iz područja keramike.
Članica KERAMEIKONA od 2008. godine.
                                             

Adresa:

Bruštoloni 26,
52470 Umag
e-mail: bensanum@yahoo.com


Sanja piše o svom radu:

Kako sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci pohađala smjer grafike sklona sam grafičkom izrazu što se očituje u kontrastu crno – bijelih površina keramike, drvenog okvira kao podrške kompoziciji, konstruktivnoj čvrstoći crteža slova Z i plošnosti cjelokupnog djela. Uz drvo, keramiku koristim i metal kao materijal. Grafička  je crta naglašena i samom tehnikom izvedbe rada, raku tehnikom, što se očituje pucanjem glazure i stvaranjem sitnih i spontanih «krakle» pukotina. Slovo Z svojim oblikom simbolizira početak, tijek razvoja, završetak i smirenje određenog doživljaja u prirodi.
Grafički prikaz Z slova mijenja svoj položaj, rotira se što nam ukazuje na bogatstvo začetka, razvoja, provođenja i zaključivanja prirodnih procesa.
(…) oduvijek sam pokušavala u jednu cjelini stopiti dva medija: na keramičkim sam oblicima dekoraciju nastojala izraziti grafički. To su ponajprije nepravilnosti obrisa i spontane teksture. (…) moj je izraz na trodimenzionalnim kao i na dvodimenzionalno oblikovanim keramičkim plohama, ekspresivan i gestualan. Svoju pažnju usmjeravam sada na razvoj oblika u prostoru potaknuta podučavanjem učenika radu na lončarskom kolu..


Zeta
Zeta detalj
 
19.04.2024 - 17:09