• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Kornelija Dretar

Rođena 1964. godine u Varaždinu.
Keramikom se bavi od 2006. godine učeći kod Mirjane Rajković u Zagrebu i Roberta Audia.
Godine 2009. sudjelovala u Varaždinskim Toplicama u gradnji peći po uzoru na starorimsku lončarsku peć pod rukovodstvom Bernda Pfannkuchea.
Živi i radi u Varaždinu kao poduzetnica.

Adresa:
A.Stepinca 3
42000 Varaždin

Kornelija piše:

Od prvog doticaja s keramikom pronalazim radost stvaranja u glini, koja za mene postaje tvar podložna emociji i intelektu. Uvijek iznova veseli me kontrolirano stvaranje oblika vlastitim rukama ali me još više uzbuđuje trenutak iznenađenja koji nastaje zbog metamorfoze spaljenog predmeta. U svom radu nastojim uključiti svoju intuiciju i uranjati u razmišljanje
kako stvorila oblike koji se protežu od onih jednostavnih do onih apstraktnih.

 
13.07.2024 - 08:19