• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Dunja Šarić

Suosnivačica je i članica KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2002. godine

 

Adresa:
Krešićeva 28
10000 Zagreb
e-mail: dunja.saric@zg.t-com.hr

 


 
24.09.2023 - 15:25