• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Vesna Osojnički

Rođena u Moravicama, kraj Vrbovskog u Gorskom Kotaru. Nakon školovanja u Slavonskom Brodu završila Akademiju likovnih umjetnosti smjer skulpture, male plastike i medaljerstvo u klasi profesora Mataušića a u Ljubljani postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Luje Vodopivca.
Osnovala ORL Plemenitaš u kojoj više od deset godina okuplja polaznike i suradnike iz zemlje i inozemstva. Intenzivno se bavi pedagoškim kao i umjetničkim radom, sudjelujući i organizrajući mnoge izložbe i susrete.
Članica je HDLU-a, HZUH-a, INSE-a i KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2002. godine.

Adresa:
Lanište 16

10000 Zagreb
e-mail: vosojnicki@gmail.com
www.orl-plemenitas.hr

 

 

 
17.06.2024 - 12:11