• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Blanka Perčić

Rođena u Beogradu.
Završila Školu primijenjene umjetnosti i bavi se keramikom od 1980. godine.
Izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi.
Članica je Udruženja keramičara Slovenije i KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2004. godine.

Adresa:

Podsusedska aleja
10090 Zagreb


DAMA
 
13.07.2024 - 08:54