• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Jadranka Popović

Rođena u Zagrebu. Diplomirana je primalja i viša medicinska sestra. Godine 2003. pri Centru za kulturu i obrazovanje u Zagrebu i stekla certifikat oblikovatelja predmeta od keramike.
Održala nekoliko samostalnih izložbi i sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi u Hrvatskoj. 
Članica je KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2005. godine a od 2006. godine sudjeluje u radu njegova Vijeća.

Adresa:
Avenija Marina Držića 11
10000 Zagreb
e-mail: stanko.popovic@zg.t-com.hr

 


USNULI ANĐEO 2

Majolika, srebrna žica s perlama

23 x 16 cm

S izložbe KERAMEIKON I PRIJATELJI III, Varaždin kao inspiracija, Varaždin, 2006.

 
13.07.2024 - 09:45