• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Neva Prpić

Rođena u Beogradu. U Zagrebu živi i radi od 1968. godine. Do 1992. radila u Centru za kulturu i obrazovanje Zagreb. Završila početni i napredni tečaj keramike kod Mirjane Rajković. Izlagala na nekoliko skupnih izložbi u Zagrebu i Varaždinu.
Član je ULUPUH-a iz Zagreba i KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2004. godine.


Adresa: 
Savska 92
10000 Zagreb
e-mail: ata@zg.htnet.hr

 

 


Zdjela
 
22.07.2024 - 14:59