• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Vesna Aralica

Rođena u Beogradu, školovala se u Zagrebu, gdje je i  diplomirala na Pravnom fakultetu.
Keramiku je učila i 1993. završila kod naše istaknute umjetnice i keramičarke Mirjane Rajković.
Od 1998. sudjeluje na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a od 1997. priređuje samostalne izložbe. Dobitnica je značajnih nagrada u nas i u svijetu.
Članica je ULUPUH-a i LIKUM-a, te jedna od osnivačica KERAMEIKON-a.
Živi i djeluje u Zagrebu.

Adresa:
Paška 14
10000 Zagreb

Uz izložbu u Zagrebu i Karlovcu, poznata pedagoginja, akademska slikarica i keramičarka, Višnja Markovinović, napisala je:

Na izložbi “Poderani keramički listovi “Vesne Aralice, ako pažljivo promotrimo, otkrit ćemo autoričinu slojevitost i dubinu umjetničkog razmišljanja i iskustva u realizaciji keramičkih
djela. To je umjetnost autoričinog unutarnjeg bića. Bogatstvo i senzibilitet u doživljavanju keramike, radom i vremenom čini vidljivu dinamiku Vesninog stvaralaštva.
Nadarena i sluhom za sve mogućnosti keramičkih tehnika, Vesna ih vješto i s uspjehom koristi bile one davne, suvremene ili naslućeno buduće, pa stvara djela maštovite realnosti.
Ploče ove izložbe realizirane su u keramičkoj tehnici gline sa papirom (Paperclay). Značajna je Vesnina interpretacija dotične tehnike s kojom je postigla veliku izražajnost i dojmljivost ploča.
Mješavina papira i gline djelovanjem temperature kod 1000°C faktor je stvaranja tih čudesnih ploča. Sa tako malo, postignuto je toliko mnogo. Takav mimalistički pristup stvorio je nevjerojatno beskrajne varijacije detalja i tihe slikovnosti. Manje i veće površine tonski određene, magličasto
povezane šare i znakove. Prozirna mreža svojevoljnih i uzbuljivih linija otkriva i naglašava diskretne tonove podloge. Vesna nam je upravo otkrila vječnu ljepotu suštinske keramike.
Potrebno je istaknuti da Vesna svoje keramičko znanje i iskustvo nesebično i sa zavidnim pedagoškim uspjehom daruje mladima u organiziranim keramičkim radionicama.

A u predgovoru katalogu uz izložbu u Karlovcu Marina Majoli piše:

Galerija keramičkih djela recentne hrvatske umjetnosti pruža nam i mogući drugi pogled na likovnost kada se sretnemo s keramičkim listovima autorice Vesne Aralice. Potreba za novim iskustvima što je imanentno stvaralačka osobina, pokrenula je u autorici potrebu za jednom novom pričom u koncepciji materijala. I dok promatramo keramičke listove napravljene od  gline sa papirom čini nam se da smo na pragu neke nove ere umjetničke keramike, istančanog rukopisa i poetike.
Hrabro i originalno Aralica se zaputila u prostor vlastite
avanture, rješavajući osobne estetske i zanatske dileme, dijeleći sudbinu vlastitog suvremenog kiparskog stvaralaštva.
I već na samom početku ta se procjena iskazala mudrom. Jer iza keramike uvijek zrači iznimna vitalnost, s uvijek novim mogućnostima. Zanimljivost i ljepota izložene keramike Vesne Aralice postignuta je kreativnošću, znanjem i vještinom u izvedbi.
Svaki keramički list je autentičan, originalan i cjelina za sebe. Ističe se svojom jednostavnošću i zanimljivošću oblika i boje, ukazuje na autoričin osjećaj za materiju, njezinu formu, boju i strukturu te sposobnost da svojim radom isprovocira i naznači prirodu materijala, da svojom senzibilnošću istakne bogatstvo tonskih varijanti, a različitost boje materije realizira kontroliranom temperaturom paljenja svakog keramičkog lista ponaosob.
Iščitavanje keramičkih listova Vesne Aralice nudi nam tri različite likovne razine: razinu materijala, razinu forme i razinu površine, a perceptivna stvarnost seli se unutar granica jednog novog mikro univerzuma.
Autoričini listovi tako su krhki na dodir, ali snažni u izrazu i kao da je sve rečeno jednostavno ali rječito.
Crteži urezani i utisnuti u površinu keramičkih listova privlače svojom jednostavnošću (podsjećaju na grafike) i kao da nas vraćaju prema onom, davnom, iskonskom. Istovremeno  u njima iščitavamo i nešto nadrealistično i bezvremensko.
Crteži ispunjavaju čitavu površinu podloge stvarajući osjećaj kretanja i dinamičnosti, gotovo bi se reklo da se kretanje nastavlja i "odlazi" izvan keramičkog lista tamo negdje u neomeđeni prostor i vrijeme.
Možemo reći da autorica u svojim radovima sjedinjuje prošlost i sadašnjost istovremeno razmišljajući i gubeći se u budućnosti.
Krajnji dojam izloženih listova doista je čudesan i očaravajući, inventivan i personaliziran, poetičan i lirski uglazbljen. Na kraju bih još samo dodala da nas je Vesna Aralica ovom izložbom uvela u neku novu stvaralačku profinjenost koju najbolje možemo prhvatiti slijedom nagonskog poriva prihvaćanja novih i skladnih likovnih uradaka koji su pred nama.

 

                           


Kamenjar
Livada
Niz rijeku
Obala 2
Semiramidini vrtovi
Poderani list1

Napomena autorice:
Svih pedeset keramičkih listova je napravljeno od  gline pomiješane s papirom (paperclay).
Budući da sadrži udio celuloze, ova glina je elastičnija i laganija od drugih keramičkih glinenih smjesa.
Keramički listovi su paljeni na 1000º.
Inspirirani glinom od koje je rađeno a zahvaljujući njenim navedenim osobinama
nastaju keramički listovi koji se razlikuju od keramičkih ploča.
Na takvim listovima nacrtani su crteži kakvi bi bili naslikani olovkom na papiru.
Crtež nema boja, osnova je linija urezana u podlogu kombinirana s otiskom različitih predmeta
što glina kao medij dozvoljava.Keramički listovi su lomljeni i nalikuju poderanom papiru.
Lijepljeni su, pokrpani,zamrljani,različitih boja i dimenzija kao komadi novog ili starog
papira na kojima smo nešto nacrtali ili tek namjeravamo nacrtati.

Poderani list 2

Napomena autorice:
Svih pedeset keramičkih listova je napravljeno od  gline pomiješane s papirom (paperclay).
Budući da sadrži udio celuloze, ova glina je elastičnija i laganija od drugih keramičkih glinenih smjesa.
Keramički listovi su paljeni na 1000º.
Inspirirani glinom od koje je rađeno a zahvaljujući njenim navedenim osobinama
nastaju keramički listovi koji se razlikuju od keramičkih ploča.
Na takvim listovima nacrtani su crteži kakvi bi bili naslikani olovkom na papiru.
Crtež nema boja, osnova je linija urezana u podlogu kombinirana s otiskom različitih predmeta
što glina kao medij dozvoljava.Keramički listovi su lomljeni i nalikuju poderanom papiru.
Lijepljeni su, pokrpani,zamrljani,različitih boja i dimenzija kao komadi novog ili starog
papira na kojima smo nešto nacrtali ili tek namjeravamo nacrtati.

Poderani list 3

Napomena autorice:
Svih pedeset keramičkih listova je napravljeno od  gline pomiješane s papirom (paperclay).
Budući da sadrži udio celuloze, ova glina je elastičnija i laganija od drugih keramičkih glinenih smjesa.
Keramički listovi su paljeni na 1000º.
Inspirirani glinom od koje je rađeno a zahvaljujući njenim navedenim osobinama
nastaju keramički listovi koji se razlikuju od keramičkih ploča.
Na takvim listovima nacrtani su crteži kakvi bi bili naslikani olovkom na papiru.
Crtež nema boja, osnova je linija urezana u podlogu kombinirana s otiskom različitih predmeta
što glina kao medij dozvoljava.Keramički listovi su lomljeni i nalikuju poderanom papiru.
Lijepljeni su, pokrpani,zamrljani,različitih boja i dimenzija kao komadi novog ili starog
papira na kojima smo nešto nacrtali ili tek namjeravamo nacrtati.

Poderani list 4

Napomena autorice:
Svih pedeset keramičkih listova je napravljeno od  gline pomiješane s papirom (paperclay).
Budući da sadrži udio celuloze, ova glina je elastičnija i laganija od drugih keramičkih glinenih smjesa.
Keramički listovi su paljeni na 1000º.
Inspirirani glinom od koje je rađeno a zahvaljujući njenim navedenim osobinama
nastaju keramički listovi koji se razlikuju od keramičkih ploča.
Na takvim listovima nacrtani su crteži kakvi bi bili naslikani olovkom na papiru.
Crtež nema boja, osnova je linija urezana u podlogu kombinirana s otiskom različitih predmeta
što glina kao medij dozvoljava.Keramički listovi su lomljeni i nalikuju poderanom papiru.
Lijepljeni su, pokrpani,zamrljani,različitih boja i dimenzija kao komadi novog ili starog
papira na kojima smo nešto nacrtali ili tek namjeravamo nacrtati.

 
19.04.2024 - 04:01