• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Ivanka Vrbanec

Rođena u Varaždinu.
Jedna je od osnivačica KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja 2002. godine.

 

Adresa:
Mačkovec 381
40000 Čakovec


 
03.10.2023 - 06:32