• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Jadranko Gjerek

Rođen 1974. godine u Varaždinu, gdje i danas živi i radi.
Godine 2003., nakon nauka kod majstora lončarstva Franje Magdalenića  u radionici «Keramika Wrana»,
otvorio je  vlastitu lončarsku radionicu s namjerom da doprinese očuvanju lončarske baštine.
Koristeći tradicionalne materijale, alat i tehnike izrađuje tradicionalne lončarske proizvode s posebnim naglaskom na zemljano posuđe za pripremu i posluživanje jela.
Godine 2007. utemeljuje loncarstvo.hr  pod čijim okriljem skuplja i obrađuje građu o lončarstvu kroz povijest,
izrađuje kompletan asortiman tradicionalnih lončarskih proizvoda te nastoji lončarstvo prilagoditi suvremenim društvenim uvjetima i dati mu novi zamah, ne odstupajući od same srži tradicionalnog lončarstva.
Od godine 2003. Turistička zajednica Grada Varaždina predstavlja ga kao gradskog lončara Grada Varaždina.
Član je KERAMEIKONA, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2005. godine.

Adresa:
Kučan Gornji, Nova 14
42000 Varaždin
info@loncarstvo.hr
www.loncarstvo.hr
 
19.04.2024 - 18:05