• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Filip Fidanovski

Počasni član KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2002. godine.

Adresa:

Filip Fidanovski
Emin Duraku 3/4/18
1000 Skopje
Makedonija


PLOČA

Šamotirana glina

25x25 cm

S izložbe CERAMICA MULTIPLEX,Međunarodnog  festivala postmoderne keramike, Varaždin, 2005.

IGRA LJUBAVI

 

2005.
raku-keramika – drvo
120 x 80 x 20 cm

Rad nagrađen nagradom "Jordan Grabul" 2007.

 
19.04.2024 - 05:17