• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Nađija Efendić

Rođena u Mostaru. Nakon školovanja u Sarajevu izučavala keramiku na Institutu za lijepu umjetnost u Sofiji. U Sarajevu podučava i bavi se keramikom kao samostalna umjetnica.
Sudjelovala na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u domovini i inozemstvu.
Dobitnica je više nagrada i priznanja.
Članica je ULUBiH-a i KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja od 2002. godine.

Adresa:

Odobašina 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


 
19.07.2024 - 04:04