• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Karmen Šarman

Rođena u Varaždinu 1966.
Radi kao prevoditeljica.
Keramiku izučavala na tečajevima koje je organizirala i vodila Blaženka Šoić Štebih.

Tečaj lončarstva prošla u radionici  lončara Matije Kuče.
Članica je KERAMEIKONA od 2013.

Adresa:

Kačićeva 4a
42000 Varaždin


Kokot i koka
Portali i siluete
Portali i siluete
 
13.06.2024 - 12:50