• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Vanda Bilinski

Vanda Bilinski piše: Moje skulpture nastaju u dijalogu sa kamenom – to je otkrivanje oblika i figura u njemu – a ne stvaranje u unaprijed  smišljene forme  - to je za mene najvažniji izazov.
Vrlo je  uzbudljivo, jer se na početku čini da ima mnogo mogućnosti, ali s vremenom, tijekom obrade kamena, izgleda da je samo jedan jedini put ispravan.
Kamen ili glina – sami ili u kombinaciji sa drugim materijalima: drvom, metalom, vunom i dr.  Izbor materijala ovisi o ideji koju želim realizirati.
 
Rođena sam i odrasla u Zagrebu, (gimnazija i diploma na Sveučilistu u Zagrebu, doktorat iz organske kemije u  Zürichu). Od 1969. sam u Švicarskoj, pa živim izmedju Zagreba i Züricha.

Unatrag nekoliko godina radim na skulpturama u keramici  i posebno u kamenu (u steatitu, vapnencu i alabasteru).
U Hrvatskoj sam članica udruženja umjetnika HDNU
od 2009. i KERAMEIKONA od 2013. godine
U Švicarskoj sam članica udruženja Artischock od 2008.godine.  

Izlagala sam na raznim izložbama u Hrvatskoj, Sloveniji  i Švicarskoj.


Adresa:
Sigetečka 13,
10000Zagreb;


Lerchenberg 6,
8046 Zürich
Switzerland
e-mail: vandab@sunrise.ch


Kompozicija
Krleža
Luckasta koka i ponosni pevec
Metamorfoza
Muški san
Na pragu sreće
Orfej i Euridika
Sedna
Sedna II
Sokol
Starac i more
Šumski duh
Tragovi prošlosti
Uspavana ljepotica
Žena
 
13.06.2024 - 13:02