• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Velimir Vukićević

Rođen 1950. godine u Beogradu. Na Fakultetu primenjenih umetnosti diplomirao 1974. i magistrirao 1976. godine na Odjelu unikatne keramike, gdje je 2006. godine izabran u zvanje redovnog profesora.
Sudjelovao je na mnogobrojnim međunarodnim izložbama širom svijeta, na kojima je često i nagrađivan.
Sudionik je mnogih međunarodnih skupova, radionica i seminara.
Član je IAC-a, Međunarodne akademije uza keramiku iz Ženeve od 2001. godine.
Počasni član KERAMEIKONA, Hrvatskog keramičarskog udruženja postao je 2011. godine.

Adresa:
Katićeva 2,
11000 Beograd
Srbija

E-mail: vvukicevic@sbb.co.yu
http://velimirvukicevic.com/

Materijal koji umjetnik koristi je pretežno porculan, oslikava engobama i sve pali na 1220 i 1250˚C u oksidacijskoj atmosferi električne peći.


Princ
Balkansko koplje
Vaza
Korak po korak
Bijela vaza
Bambus
Bambus


Privatni raj
Privatni raj - detalj
Srce i duša
Srce i duša

Jedan ljetni dan
Tok
Tok
Karneval
Karneval-detalj
Bez naslova
Sipa
Mali otok sigurnosti
Školjke
Bijeli bokal
Bijeli bokal
Šalica
Šalica sa spiralom
Kocka
Kocka
Grmić
Grmić
Praonica
Zdjelice
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur
Tanjur

Kutija
Kutija
Pisanica 2012.
Pisanica 2012.
Lepota otpada
Lepota otpada
 
22.07.2024 - 15:05