• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Blaženka Šoić Štebih

Rođena u Varaždinu, nakon fakultetske diplome radila kao novinar.
U  Centro Esperimentale D’Arte (Švicarska ) i kasnije u Berlinu, Gmundenu i  Luxoru pod mentorstvom Gustava Weißa, izdavača Neue Keramik, izučavala tehnologiju, umijeće i 
filozofiju keramike. Staklo i porculan u Höhr Grenzhausenu kod Heide Nonnenmacher i litofaniju u Letoniji 
kod Ilone Romule. 
 Osnivanjem Studija za keramiku 1995. organizirala niz edukativnih tečaja za buduće keramičare sa sudjelovanjem priznatih stručnjaka naročito zbog nedostatka visokog obrazovanja za keramiku u Hrvatskoj.
 Studijska putovanja po Egiptu, Austriji, Bugarskoj, Italiji, Rusiji, Španjolskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Baltiku, Irskoj, Turskoj, SAD-u, Rumunjskoj i Nizozemskoj. 
Pri tome imala mnogo susreta u radionicama tamošnjih umjetnika koji nakon toga dolaze 
u Hrvatsku i održavaju kontakte s hrvatskim umjetnicima. 
 
Sudjelovala je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj, Belgiji, Portugalu, Njemačkoj, Austriji, Rumunjskoj, Sloveniji, Kini i Japanu (Kutani). 
Godine 1997. nagrađena studijskim boravkom u SAD-u (Ceramics Center Watershed, Main)
Objavila je niz stručnih članaka o hrvatskim keramičarima u Neue Keramik (Berlin - Höhr Grenzhausen) i Studio Potter (SAD), A JOUR (Švicarska), i hrvatskom časopisu Kontura (Hrvatska).
Održala je niz predavanja o hrvatskoj umjetničkoj keramici u Njemačkoj (Ludwigsburg), Bugarskoj (Sofija) Latviji (Zvartava) i Hrvatskoj.
U Graditeljskoj školi  u Čakovcu nekoliko je godina na Smjeru keramičkog dizajna predavala Oblikovanje keramike i Tehnologiju keramike.
 Članica je ULUPUH-a i Međunarodne akademije za keramiku sa sjedištem u Ženevi. 
 Osnivačica je i dugogodišnja predsjednica  KERAMEIKON-a, Hrvatskog keramičarskog udruženja i organizatorica svih njegovih brojnih međunarodnih izložbenih i edukativnih aktivnosti: 
Međunarodnog festivala postmoderne keramike 2002, 2005, 2009. i 2012., izložbe 
CERAMICA MULTIPLEX (pokrovitelj Ministarstvo kulture i Grad Varaždin još od 2002.)
i svih popratnih programa: simpozija i susreta poput Artist's Day-a.
 
Organizirala je na poziv Japanskog veleposlanstva veliku retrospektivnu izložbu japanske 
umjetničke keramike.
 
Organizirala je i  seriju izložbi  pod naslovom KERAMEIKON & prijatelji,
tokom koje su održane uzvratne izložbe austrijskih i hrvatskih umjetnika u Varaždinu,
Wiener Neustadtu i posebno u Kapfenbergu.
 
U vrijeme kad je Maribor bio europska prijestolnica kulture, organizirala je  u suradnji
sa Sinagogom Maribor izložbu odabranih izraelskih umjetnika.
Autorica je i dizajnerica svih popratnih kataloga kao i svih tekstova koje prate izložbe u izlozima Kerameikonove Galerije K10
a autorica je i projekta UČI OD SLAVNIH koji podržava i Ministarstvo kulture RH.
Voditeljica je KERAMEIKONOVE Zbirke suvremene svjetske keramike nastale od 2002. do 2013. ( preko 230 radova prikazala je u posebnom katalogu izdanom u prosincu 2013.)  i KERAMEIKONOVE Galerije K 10 Kukuljevićevoj ulici 10, u središtu Varaždina u kojoj se ciklički izmjenjuje postav iz fundusa Zbirke.
Bila je članica međunarodnog žirija za izbor radova na Ex Tempore u Piranu kao i na Međunarodnoj izložbi keramike u Cluj-Nepoci u Rumunjskoj.
 Organizatorica izložbe Hrvatska keramika u Irskoj na kojoj sudjeluje 15 odabranih hrvatskih keramičara. Izložba je dio popratnih programa 46. Generalne skupštine Međunarodne akademije za keramiku koja se održala od 8. do 12. rujna 2014. u Dublinu, Dublin Castle, Bedford Hall.
Izložba se nakon Irske postaviti u Varaždinu a zatim i u Zagrebu
Uređuje atraktivnu i zanimljivu web stranicu www.kerameikon.com
Na kojoj prati zbivanja u hrvatskoj keramici ali i aktivnosti donatora Kerameikonovoj Zbirci suvremene svjetske keramike. 
 Dobitnica je 3. nagrade na izložbi Hommage baroku, 1997. i Zlatne medalje Varaždina, 2005. za posebne zasluge u kulturi.

 

Križanićeva 13
42000 Varaždin
e-mail: blazenka.soic-stebih@vz.t-com.hr

 

 


Križ

1994.

Rad objavljen u Neue Keramik, br. 5/94

Vaza

1994.

Rad objavljen u Neue Keramik, br. 5/94

Dvije vaze
1994.
Tanjur

1994.

Rad objavljenu Neue Keramik, br. 5/94

Dva krajolika
1994
Prozor
1995.
Krajolik
1996.
Križ s krajolikom u mijeni godišnjih doba
1996.
Križ
1995.
Križ
1996.
Krajolik
1996.
Krajolik
1996.
Krajolik
1997.
Zdjela

1994.

Rad objavljen u Neue Keramik, br. 5/94

Hommage baroku

1998.

Nagrada na izložbi Hommage baroku, Varaždin, 1998.

Zdjela
Zdjela
Zdjela
Zelena zdjela
Zdjela
Zdjela
Zelena zdjela
Zdjela
Zdjela
Čajnik
Čajnik
Čajnik
Čajnik
Na dnu oceana
 
13.07.2024 - 10:14