• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
IZLOŽBA CERAMICA MULTIPLEX

Blaženka Šoić Štebih
O projektu i terminu postmoderne

Okosnicu projekta čini međunarodna žirirana izložba i popratne manifestacije koje imaju za cilj da okupe intelektualnu kremu iz svijeta keramike te da približe keramiku na zanimljiv način širim kulturnim krugovima a posebno djeci. Veliko zanimanje keramičara sa svih kontinenata dokazuje opravdanost njenog održavanja te potvrđuje ostvarivanje ciljeva Udruženja: razvijanje i unapređenje nivoa komunikacije i suradnje među keramičarima na širokom međunarodnom planu.
Pojam «postmoderna» iskovao je u Londonu, 1976. godine, američki kritičar arhitekture Charles Jencks odredivši u svojoj knjizi 1986. «What is post-modernism» filozofiju ovog umjetničkog pravca, uvevši naime, estetski «dvostruki kod»,  ravnopravnost elitnog/popularnog jednako kao i  novog/starog. Knjigom «Postmodern Ceramics» Amerikanac Mark DelVeccio dokazuje da i keramika ide sa vremenom – u postmodernom vremenu cijeni se konačno i originalnost radi originalnosti. «Ne treba isčupati korijenje ( tradiciju ) već treba prepoznati i ono što je izraslo na skrivenim mjestima, izvorno i divlje cvatuće, čudesno lijepo i silno nepravilno. «Međunarodna zajednica keramičara pruža nam mogućnost da se dokazujemo svojim vlastitim jezikom u kojem se zrcale mnoge individualnosti»  - kaže Gustav Weiss u programatskom članku u reviji Neue Keramik, koja je najavila našu izložbu 2002.
Tema izložbe CERAMICA MULTIPLEX provocira umjetnike da sagledaju razlike u pristupu keramici između Istoka i Zapada. Zen budizam je dolazeći iz Kine, gdje ga je začeo indijski misionar, stigao  preko Koreje u Japan, postavši filozofija i način života. U Japanu,  ali i drugdje na Dalekom istoku,  tako je već odavno određen meditativni pristup keramici: « Nacrtati bambus moći ćeš tek kad postaneš bambus».
Nasuprot meditativnog pristupa stoji američka keramika. Nepterećena tradicionalnim vezama sa zanatskom radionicom, ona je svoje keramičare stvarala na umjetničkim školama u kojima su došli u dodir i s drugim vrstama umjetnosti. Mladi naraštaj nitko nije prisiljavao na klišeje i predrasude, pa se keramika neopterećeno mogla izložiti impulsima moderne umjetnosti. Od 1954. u Los Angelesu djeluje grupa oslobođena utjecaja Europe ali i Dalekog istoka, predvođena  Peterom Voulkosom. »Clay Movement» i  njegov apstrakni ekspresionizam bili su ishodište mnogim talentiranin keramičarima. Nasuprot njima nastao je «Funk Art» vezan uz hippy pokret. Izrugujući se kiču, želio je izazvati šok, no naišao je na odbijanje u svijetu  koji ga je označio kao «amerikanizam». S nestankom «djece  cvijeća» nestalo je i šokantne keramike a oznaka za američku keramiku postali su nadrealistički «Super Objects», koje odlikuje domišljatost i najčešće ironični sadržaj. Učenik P. Voulkosa, Paul Soldner, uveo je u Ameriku tehniku rakua, napustivši japansku izvornost, dodajući vedre boje glazura i naknadnu redukciju. Znatiželjnost, spremnost na rizik i odvažnost, tri su karakteristike američkog rakua koji je upravo zbog toga osvojio svijet.
Europska keramika između ta dva snažna utjecaja uzela je za svoj moto: «Promatrati svijet i pronaći svoj vlastiti put». Europska keramika još uvijek vodi bitku koju su Japan i Amerika davno izborili  - ona naime nije nepobitno priznata kao umjetnost. U Europi dramatično protiče  njeno odvajanje od zanata na putu prema stvaranju individualnosti. Individualnosti, koja se pokušava osloboditi od tradicije i vezanosti uz prostor. Koristeći blagodati tehnoloških znanja dostignutih upravo u Europi ( Seger, Boetger, Wedgwood ), od kojih profitira i svjetska keramika, europska keramika umjesto opuštenog pojma slobode i u religioznoj tradiciji ukotvljene meditacije na prvo mjesto stavlja individualnost. «Priroda i umjetnost  izgleda da bježe jedna od druge, zapazio je već Goethe, ali prije nego se to  može i zamisliti one su se opet pronašle».  Zbog čega keramika u Europi ne bi bila umjetnost  ideja u kojoj je sadržan doživljaj prirode i umjetnosti?
( Prema knjizi G.Weissa: Abenteuer Erde und Feuer – Das ist Keramik, Bern-Stuttgart-Wien).
Na izložbu koju organiziramo prihvatit će se djela koja predstavljaju keramiku kao slobodni umjetnički izraz:
skulptura, instalacija, nefunkcionalna ali i funkcionalna djela.
Od umjetnika se očekuje osobni, originalni i novi doprinos keramičkoj umjetnosti.
Dozvoljavaju se kombinacije raznih materijala ali većinu djela mora predstavljati keramika.


 
19.05.2022 - 18:31