• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Uvod

Blaženka Šoić Štebih

Varaždin kao inspiracija

U povodu Dana Varaždina, KERAMEIKON,  Hrvatsko keramičarsko udruženje, po treći put organizira svoju godišnju izložbu koja je ovaj put, zapravo, smotra recentne hrvatske keramike. Pozivu na izložbu odazvali su se članovi Udruženja i drugi, već afirmirani umjetnici, ali i mladi, pred kojima predstoje još mnoge godine stjecanja iskustva, znanja i afirmacije.
Kao tema izložbe ovaj put, postavljen je grad Varaždin kao izazov i inspiracija. Grad Varaždin već je dugo svojim specifičnostima izvor nadahnuća mnogim umjetnicima među kojima istaknuto mjesto zauzima slikar Miljenko Stančić. Takve se refleksije još nisu pojavile u keramici ali postoje opravdana očekivanja da će se uz određeni poticaj, to dogoditi i u keramici.
Keramika se, naime, kroz protok vremena i mijenu ukusa uspjela djelomično osloboditi iz definicije upotrebnosti i primijenjenosti kad joj je dozvoljavano da bude zanat i dakako umjetnički zanat ali ne i neki posebni segment u umjetnosti koji nije ni samo skulptura, ni samo slika ali ni samo posuda, već sve to zajedno, više ili manje. Razvojem keramičke industrije gotovo je potpuno preuzeta pa i oduzeta uporabnost keramici iz radionice keramičara individualca. Unikatni predmeti i male serije, postupno oslobađanje od lončarskog kola i slobodno građenje oblika s uporabnošću ali i bez nje, značili su oslobađanje od utilitarnosti i put prema slobodnoj izražajnosti, prokrčili put keramici kao posebnom segmentu umjetnosti. Keramičar je izborio pravo da bude skulptor, da bude slikar ali i da umjetnički oblikuje posude koje imaju i potrebnu vrijednost, ali ona više nije primarna. Tehnika rakua koja se kao interpretacija originalne japanske tehnike zaslugom Bernarda Leacha proširila svijetom kao tehnika brzih rezultata, popuralizirala je keramiku u ogromnim razmjerima. Zasitivši se ipak, na neki način rakua, umjetnici širom svijeta stalno traže nove izvore, nove poticaje i inspiracije, intenzivno se istražuju vlastiti i tuđi etno korijeni, primitivne ( to jest – jednostavne) tehnike paljenja, zalazi se u otkrivanje prakeramike, otkrivaju oblici neolitske i brončano dobne keramike čiji oblici nose obilježja univerzalnosti nevezane uz vrijeme, podneblje ili način života a koji se provlače kroz cijeli manje ili više rastrgan kontinuum ljudske povijesti. Pojavom novih medija i širom primijenjene informatike javljaju se pokušaji spajanja ponekad nespojivog a u težnji za efektom i doživljajem. No, u svemu tome ne zaboravljaju se veliki stilovi prošlosti kao mogući poticaji. Varaždin se sa svojim baroknim nasljeđem i njegovanim odnosom prema njemu, čini vrlo pogodnim prostorom za okupljanje umjetnika koji će se inspirirati na specifičan način njegovim posebnostima i šarmom.

 

Darko Sačić

Riječ izbornika

Godišnja izložba svake stvaralačke asocijacije revijalni je prikaz od kojeg ne treba unaprijed tražiti vrhunski rezultat. Ozbiljnost udruge KERAMEIKON očituje se u okupljanju autora koji si ne dopuštaju neprimjerene izlete u puko eksperimentiranje radi sebe samog. Ova je  udruga s obzirom na brojnost, agilnost i pristup članova, hrvatski, pa  internacionalni barometar kreativnih napora u umjetnosti keramike. Tako i ova izložba, potaknuta temom «Varaždin kao inspiracija», zaokružuje i predstavlja «keramičarski danas» u malom.
Varaždin je grad karizmatične atmosfere, zavodljive scenografije, tradicijske glazbene kulise i zelenih oaza. Idealna tema ponuđena da potakne inspiraciju. Autori je prihvaćaju u kontekstu svojeg izraza, manje ili više doslovno, pa sve do neprepoznavanja. Ipak, elementi koje asociraju, riječi barok, anđeo, glazba, crkveni toranj prevladavaju i u ovom prikazu doživljaja Varaždina.
Na sreću ovogodišnji odabir djela nije bio osobito zahtjevan. Naravno, prvenstveno je tome razlog kvaliteta pristiglih radova, no i prostor koji je uglavnom dozvolio prikaz tek neznatno korigiranog broja izložaka  to samo reduciran brojem prezentiranih radova kod pojedinih autora. Rezultat je bogati prikaz nadam se, zadovoljnih autora, a jednako tako i privilegija publike da doživi keramiku kao osebujni stvaralački umjetnički čin, ovaj put zaogrnut varaždinštinom.


 


 
16.06.2019 - 17:30