• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Natječaj za prijem novih članova u KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje

Na temelju članka 11. Statuta Udruženja, objavljuje se


GODIŠNJI NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U REDOVITO ČLANSTVO

Zahtjev treba sadržavati:

 

●  Biografiju kandidata s kratkim prikazom dosadašnjeg djelovanja na
    području keramike

●  Pet fotografija ( na papiru i CD-u )  originalnih kandidatovih
   
radova
  Popunjenu prijavicu


Zahtjeve s priloženim dokazom o uplaćenoj kotizaciji u iznosu 

od 400 kn, potrebno je dostaviti najkasnije 7. listopada 2016.godine na slijedeću adresu:

KERAMEIKON,

Hrvatsko keramičarsko udruženje,
Križanićeva 13,
42000 Varaždin ( za natječaj )
OIB 44989422119
Kunski rn:  HR0923600001102230705   Reiffeisenbank d. d.,
Petrinjska 59, Zagreb
(u rublici poziv na broj upisati vlastiti OIB)

Rezultati izbora bit će poznati nakon Godišnje skupštine KERAMEIKONA,  koja će se održati u listopadu 2016.

   
keine photo  
Prijavnica za kandidate

Svaki kandidat za učlanjenje, treba popuniti priloženu prijavnicu i poslati je poštom zajedno s ostalim potrebnim materijalom, na adresu Udruženja. 

13.07.2024 - 07:51