• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Izložba i radionica Velimira Vukićevića u Varaždinu
 

IZJAVA O RADIONICI koju je autor, Velimir Vukićević, nazvao «iluzionistički crtež na porculanskim formama“ ili „spajanje porculanske forme i keramo-slikarstva u novu 
jedinstvenu likovnu cjelinu.»

«Poštujući tradiciju i kulture prošlosti trudim se da razmišljam u smjeru avanture budućnosti. Želim da vjerujem da dinamičan razvoj civilizacije i keramike kao njenog integralnog djela neće napustiti individualnost, kreativnost, maštovitost, emocije ili osjećaj za materijal. Te kvalitete su od velike važnosti za mene i moj rad kao keramičara.
Fantastičan proces materijaliziranja ideje kroz njenu realizaciju me je oduvijek fascinirao i poticao da budem radoznao i da nastavim s radom.
Već duže vrijeme, estetski problem koji na svakom radu iznova pokušavam  riješiti,  je kako objediniti i harmonizirati formu i oslikane dijelove na njoj,  tretirajući površinu forme iluzionističkim prizorima. Osim prostornih objekata uživam u oslikavanju velikih porculanskih tanjura trodimenzionalnim crtežima. Takav pristup zahtijeva dozu racionalnosti, planiranje i koncentraciju prilikom rada.
Keramički objekti koje izrađujem ispituju našu percepciju i postavljaju nerješive  zagonetke: je  li je ono što vidimo realnost ili samo vješto izvedena  iluzija.
Zbog komplicirane prirode procesa rada za  demonstraciju najčešće  moram da pripremiti jedan komad u različitim fazama. U zavisnosti od raspoloživog  vremena planiram  prikazati ono što smatram najinteresantnijim specifičnostima  svoga radnog procesa. Neke od faza spomenutog procesa bi bile: Konstrukcija keramičke forme, iluzionističko oslikavanje njene površine engobama, načini maskiranja i zaštite površine tekućom gumom i papirnim šablonima, upotreba preslikača i nadglazurne boje, osjenčavanje air-brushom.
Tokom svoje dugogodišnje prakse otkrio sam da mnoge keramičke procedure koje drugi smatraju tehnološkim greškama mogu biti uspješno korištene i postati dio osobnog  izraza.
Uvijek mi je bilo zadovoljstvo da sve to što znam podijelim sa zainteresiranom publikom i kolegama.»
Više o autoru

19.07.2024 - 03:56