• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Bernardica Gršić

Rođena 1961. godine u Zagrebu.
Keramiku izučava od 2004. godine kod keramičarke Mirjane Rajković u CEKAO u Zagrebu, gdje je 2005. godine položila završni ispit.
Kontinuirano nastavlja raditi u toj kreativnoj radionici a od 2007. godine pohađa umjetničku radionicu Owl koju vodi Lidija Boševski.
Sudjeluje na skupnim izložbama a od 2008. godine članica je KERAMEIKONA.

Adresa:
III Pile 2
10000 Zagreb
Trgomiramare@zg.t-com.hr 
17.06.2024 - 13:33