• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Suzana Baljak

Rođena u Rijeci, u dodiru je s keramikom od 2002.godine, a od 2006.g. članica Kerameikona, Hrvatskog keramičarskog udruženja
Osnovne tehnike izučavala je u rijeckom L'Art ateljeu, a osnovne i napredne tehnike keramike, te brojne radionice američkog rakua u radionici poznatog hrvatskog keramičara i  pedagoga profesora Borisa Roce.
Sudjelovala je u nekoliko studijskih putovanja (Faenza, Nove, Milano) i keramičarskih kolonija (Lubenice – pit firing i američki raku, umjetnički voditelj Boris Roce; Janja Gora – tradicionalni japanski raku u zen-ceremoniji čaja, umjetnički voditelj prof. dr. Lou
Smedts iz Belgije).
Umjetnica kaže: "Radove modeliram rukom, podjednako volumen i plohe, apstraktne forme koje komuniciraju vezu između svjesnih i nesvjesnih sadržaja."
Izlagala je na tridesetak domaćih i inozemnih izložbi keramike (Slovenija, Argentina, Dominikanska Republika, Hrvatska), akvarela i fotografije.
Dobitnica je počasne diplome na 1.Hrvatskom trijenalu keramike 2008. (za rad 'Fraktalna  iluzija'.Žiri je bio u sastavu: Peruško Bogdanić, Vesna Kajić Lalić, Borislav Ljubičić, Višnja Markovinović, Saša Pavković, Zrinka Pillauer Marić, Dubravka Svetličić, Miro Vuco),
te počasne diplome Keramika Rijeka 2010. (za rad 'Fraktalna iluzija - Mreškanje').

Kontakt: sbaljak@gmail.com

 


Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
Suzana Baljak
 
25.05.2024 - 01:38