• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Suzana Kljuš

Rođena u Splitu,  gdje je završila Srednju školu za umjetnost i dizajn. Diplomirala na Filozofskom fakultetu, smjer Likovne kulture u klasi profesora Butkovića.
Bavi se grafikom i keramikom koju izučava kod profesora Borisa Roce.
Izlaže samostalno i kupno na mnogim izložbama grafike i keramike u zemlji i inozemstvu.
Od 2006. godine ima status pripravnika u KERAMEIKON-u, Hrvatskom keramičarskom udruženju.

Adresa:
Gornja Draga 27
51260 Crikvenica
e-mail: skljus@inet.hr

 


Tanjur
 
17.06.2024 - 12:44