• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Tatjana Rukavina

Rođena 1978. u Zagrebu, gdje je u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn stekla zvanje dizajnera keramike.
Nakon Upravnog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu usavršavala se za implementaciju CAD/CAM/BIM softverskih programa i osposobljavala se za samostalnog računovođu.
Nakon toga oprema vlastiti studio i vraća se stvaranju na
lončarskom kolu, bavi tehnikama oslikavanja i glaziranja.
Članica KERAMEIKONA od 2013. godine

Adresa:
Matijevička 12
10000 Zagreb
tjrukavina@gmail.com

 
13.07.2024 - 10:16