• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Sanja Brezovec

Rođena 1968. godine u Varaždinu, gdje je završila gimnaziju.
Suvlasnica je tvrtke
Arhia d.o.o. koja se bavi arhitektonskim projektiranjem.
Crtanje u djetinjstvu i
slikanje na svili bili su njen likovni početak sve dok se pod nadzorom svoje majke Ane Ereš, slikarice i keramičarke nije počela baviti keramikom.
Najviše joj leži raku tehnika.
Živi i radi u Varaždinu a članica KERAMEIKONA postala je 2013. godine

Adresa:

Trg Pavla Štosa 16 a
42000 Varaždin
sanja.brezovec1@vz.t-com.hr


Plitica
Oval
Križ
Maska
Školjka
Tanjur
Tirkizna zdjela
 
03.10.2023 - 05:59